Česká Lípa – jednání s místostarostou

Dne 21. 3. 2022 proběhlo jednání v České Lípě s II. místostarostou panem Martinem Brožem a uvolněným radním Bc. Michalem Prokopem. Z naší politické strany Roma Luma byl přítomen předseda Marco Cavali a členka předsednictva Dana Chromeková.

Téma tohoto setkání bylo vytváření pracovních pozic, řešení kriminality a její eliminace na únosnou míru. Načali jsme i téma sociálně vyloučených lokalit a jejich problematiku v tomto městě.

 

Jednáni bylo vedeno ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře.

Pan místostarosta Martin Brož přislíbil další jednání a pozvolné navázání spolupráce s naší Politickou stranou Roma Luma.

Sdílet:

Další články

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ptáme se Marca Cavaliho:   Stále mnoho Romů si klade otázku, proč jste nekandidoval do Evropského parlamentu? Děkuju za otázku, která mi byla v poslední

Nová předsedkyně Zuzana Pilná

Nově zvolená předsedkyně romské strany Roma Luma Zuzana Pilná přináší do politického spektra svěží vítr plný změn. Její jednomyslné zvolení svědčí o důvěře a podpoře

Pošlete nám zprávu