Česká Lípa – jednání s místostarostou

Dne 21. 3. 2022 proběhlo jednání v České Lípě s II. místostarostou panem Martinem Brožem a uvolněným radním Bc. Michalem Prokopem. Z naší politické strany Roma Luma byl přítomen předseda Marco Cavali a členka předsednictva Dana Chromeková.

Téma tohoto setkání bylo vytváření pracovních pozic, řešení kriminality a její eliminace na únosnou míru. Načali jsme i téma sociálně vyloučených lokalit a jejich problematiku v tomto městě.

 

Jednáni bylo vedeno ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře.

Pan místostarosta Martin Brož přislíbil další jednání a pozvolné navázání spolupráce s naší Politickou stranou Roma Luma.

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Pošlete nám zprávu