MENU

Česká Lípa – jednání s místostarostou

Dne 21. 3. 2022 proběhlo jednání v České Lípě s II. místostarostou panem Martinem Brožem a uvolněným radním Bc. Michalem Prokopem. Z naší politické strany Roma Luma byl přítomen předseda Marco Cavali a členka předsednictva Dana Chromeková.

Téma tohoto setkání bylo vytváření pracovních pozic, řešení kriminality a její eliminace na únosnou míru. Načali jsme i téma sociálně vyloučených lokalit a jejich problematiku v tomto městě.

 

Jednáni bylo vedeno ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře.

Pan místostarosta Martin Brož přislíbil další jednání a pozvolné navázání spolupráce s naší Politickou stranou Roma Luma.

Sdílet:

Další články

Předvolební setkání – Sokolov

Poslední víkend před očekávanými komunálními volbami, jsme zavítali do města Sokolov, kde je lídrem naší kandidátky pan Luboš Oláh. Pro naše voliče bylo připraveno občerstvení,

Předvolební kampaň v Hradci Králové

Předvolební kampaň Roma Luma, Hradce Králové. Zahájení:  Vojtěch  Demeter – oslovení všech účastníků, kteří se dostavili podpořit politickou stranu Roma Luma. Dále byli přítomni členové

Pošlete nám zprávu