Jednání v Sokolově

Dnešní setkání s vrchním komisařem a velitelem městské policie Mgr. Petrem Kubisem a vrchním inspektorem a vedoucím oddělení prevence kriminality Mgr. Bc. Petrem Kráglem, MBA.


Setkání bylo nečekané, příjemně mě překvapilo a jsem rád, že mohu oznámit vzájemnou spolupráci s Roma Luma, kdy nám vyjdou vstříc za město Sokolov. Byla nám přislíbena výborná spolupráce jak s Městskou policií, tak s Městským úřadem.


Pan Kubis a jeho zástupce pan Krágel navrhli mnoho pozitivních a prosperujících návrhů pro naši minoritu i pro majoritu. Spolupráce nejen různých aktivit z oblasti sportu, ale i spolupráce s naším romským koordinátorem, který by měl být výhradně pro Romy na Sokolovsku.


Jsem opravdu mile překvapen za spolupráci ze strany Městské policie Sokolov a také jednoho z radních Sokolova. Pan Kubis a pan Krágl dnes projevili neloajalitu k barvě pleti a národnosti, když řekli, těšíme se na spolupráci.


V současné době se domlouvá další schůzka s předsedy Roma Lumy, Markem Kavalim a Emilem Zajacem.


Na závěr cituji slova velitele MP pana Kubise:

To je dost, že jste se mi někdo z Roma Luma ozval.

Sdílet:

Další články

Humanitární pomoc SK

Romská osada na Slovensku Telgrat, čelí výzvám spojeným s chudobou, nedostatečnými hygienickými podmínkami, omezeným přístupem k vzdělání a zdravotní péči. Toto vše se ještě více

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

Pošlete nám zprávu