Pietní akt uctění památky

V posledních letech se svět potýká s řadou tragédií, které zasáhly mnoho rodin a komunit. Tyto události vedou k bolesti a utrpení, které mohou mít dlouhodobé následky. Jako společnost se snažíme vyjádřit svou úctu k těm, kteří přišli o své blízké, a podpořit je v těžkých chvílích.

Pietní akt uctění památky je jednou z forem, jak můžeme projevit svou účast a podporu. Tyto aktivity nám umožňují vyjádřit svou úctu k těm, kteří ztratili své blízké, a podpořit je v jejich bolesti.

V tomto případě se jedná o pietní akt uctění památky obětí tragédií v Turecku a Sýrii. Tyto události zasáhly mnoho rodin a komunit a my cítíme bolest a utrpení pozůstalých. Projevujeme jim naši úctu a solidaritu v těžkých chvílích a modlíme se za jejich uzdravení a život bez bolesti.

Je důležité, abychom se jako společnost postavili společně a podpořili ty, kteří to potřebují. Pietní akt uctění památky je jednou z forem, jak toho dosáhnout, a je to důležité gesto úcty a podpory.

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Pošlete nám zprávu