Volební program politické strany ROMA LUMA

Podpora samoživitelek a samoživitelů, ale i rodin s dětmi

Mnoho rodičů, kteří jsou na výchovu svých dětí sami. Tato situace jim velmi často stěžuje postavení na trhu práce. Proto podpoříme práci z domova a zkrácených úvazků.

Dále rozšíříme péči o děti – podpoříme služby péče o nejmenší děti, jako jsou malé hlídací centra. Dále potom podpoříme zvýšení kapacit pro dětské kroužky a jiné, další aktivity pro všechny děti, více kulturních akcí pro děti

Podpora větší dostupnosti bydlení pro všechny rizikové skupiny (senioři, rodiny s dětmi, samoživitelé aj.)

Sociální systém by měl podpořit rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami

 

 

Vzdělání dětí na prvním místě

Chceme podpořit práci s rodinami všech dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Proto podpoříme intervenční programy na vzdělávání, dále podpoříme např. rozvojové programy.

Podpoříme kontrolu docházky dětí z problémových rodin ve školách

Strana se bude aktivně podílet na rozvoji životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů.

 

 

Vyloučené lokality v obcích

Chceme aktivně řešit problém s vyloučenými lokalitami, zvýšit práci s rodinami z vyloučených lokalit. Čistota a pořádek v ulicích.

Aktivnější zapojení nezaměstnaných jako je výkon veřejně prospěšných prací, více rekvalifikací k uplatnění zaměstnání.

Zajištění správné a včasné humanitární pomoci pro všechny, kdo jí potřebují

 

 

Insolvence

       Snazší dosažení a vyřízení insolvencí pro lidi, požadujeme zlidštění exekučního práva, zkvalitnění    zákonů a vymahatelnost práva

 

 

Co vidíme jako velmi aktuální téma je uprchlická a migrační krize. Chceme, aby se migranti, kteří dostanou azyl co nejdříve začlenili do společnosti a pracovali. Nastavení správné a včasné humanitární pomoci. Dále je potřeba zastavit podporu migračních neziskovek.

Volební program strany

ke stažení v PDF formátu

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Pošlete nám zprávu