ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

  • ZPRÁVA AUDITORA V PDF

    Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv strany a nákladů a výnosů v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit. Zpráva auditora nezahrnuje ostatní informace uvedené ve výroční finanční zprávě, za které odpovídá statutární orgán strany.

Sdílet:

Další články

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ptáme se Marca Cavaliho:   Stále mnoho Romů si klade otázku, proč jste nekandidoval do Evropského parlamentu? Děkuju za otázku, která mi byla v poslední

Nová předsedkyně Zuzana Pilná

Nově zvolená předsedkyně romské strany Roma Luma Zuzana Pilná přináší do politického spektra svěží vítr plný změn. Její jednomyslné zvolení svědčí o důvěře a podpoře

Pošlete nám zprávu