ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

  • ZPRÁVA AUDITORA V PDF

    Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv strany a nákladů a výnosů v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit. Zpráva auditora nezahrnuje ostatní informace uvedené ve výroční finanční zprávě, za které odpovídá statutární orgán strany.

Sdílet:

Další články

RED FACE

Co je vlastně zač tato organizace? Ze začátku se snažila o zápasy ve fackované, která se moc nevydařila v dalším kole proběhli nějaké zápasy bez

Přehled dění na Clash of the Stars

Včerejší bizár byl na hraně všeho možného, co člověka vždy překvapí. Opět skvěle připravený do posledního detailu, až teda na security, kde Tadeáše Veselého-Ganstaboye neuhlídali

Pošlete nám zprávu