ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

  • ZPRÁVA AUDITORA V PDF

    Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv strany a nákladů a výnosů v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit. Zpráva auditora nezahrnuje ostatní informace uvedené ve výroční finanční zprávě, za které odpovídá statutární orgán strany.

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

Pošlete nám zprávu