Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata:

Jak vznikla idea založit politickou stranu?
Jaký je plán a vize strany Roma Luma?
Jak je to se sociálními dávkami pro romskou komunitu?
Jak řešit sociální dávky?

Jak je to s válečnými uprchlíky jiné pleti?
Jaký má názor na vlastenectví?
Jak vnímá některé politiky?
Jaké je vnímání Romů?

Jaký je přístup k zaměstnávání Romů?
Jak funguji dotace?

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Pošlete nám zprávu