Roma Luma

politická strana

Aktuality

Dne 2.7.2022 proběhl sjezd Roma Luma

Dne 2.7.2022 se konal sjezd naší politické strany Roma Luma. Hlavním tématem byly očekávané komunální volby, na které se připravujeme ve vybraných městech České republiky.

Volební program politické strany ROMA LUMA

Podpora samoživitelek a samoživitelů, ale i rodin s dětmi Mnoho rodičů, kteří jsou na výchovu svých dětí sami. Tato situace jim velmi často stěžuje postavení na

Jednání v Bruselu

Dnešní jednání v Belgii s poslancem parlamentu Marc Tarabela v Bruselu. Druhy týden v červenci 2022 proběhne jednaní s představili předsedů parlamentu, kde budou pozváni

Pietní akce v Letech

Dne 8.5.2022 jsme se zúčastnili pietní akce v Letech u Písku. Pietní akt začal českou hymnou, držela se i minuta ticha za oběti války na

marco-cavali

Marco Cavali

předseda
"Jsem upřímný a věřím v demokracii a svobodu slova."

Jsme připraveni pracovat.
Máme jasný cíl.
Je na čase začít věci měnit.
Budeme naslouchat.
Nabízíme řešení.
Jsme tu pro Vás.
Jsme tvrdí, ale spravedliví!!!
emil-zajac

Emil Zajac

předseda
"Není mi lhostejné, když nejsou dodržována lidská práva."

dana-chromekova

Dana Chromeková

člen předsednictva

petr-tancos

Petr Tancoš

člen předsednictva

vojtech-demeter

Vojtěch Demeter

člen předsednictva

lubos-olah

Luboš Olah

poradce pro sociální služby Sokolov

info@romaluma.com

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

776 717 505

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

info@romaluma.com

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

776 717 505

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

Prostor pro sponzory

Transparentní účet u České spořitelny, přes který nás můžete veřejně podpořit.

Máte zájem se k nám připojit?

1) Plnohodnotný člen

Výhody pro členy:

  • členská kartička
  • právo na hlasování, když bude zasedat celostátní výbor
  • právo prosazovat své návrhy, které se musí odhlasovat
  • může se zúčastňovat veřejných akcí
 

Povinnosti: Vždy vše projednat s celostátním výborem a úzká komunikace s předsednictvem.

 

Členské příspěvky:  1.500 Kč (jednou za tři měsíce)  

2) Neaktivní člen

Výhody pro neaktivní členy:

  • se souhlasem strany použití loga Roma Luma na veřejných akcích
  • každý rok možná účast na celostátního sjezdu
 

Povinnosti : Nesmí jakkoliv poškozovat jméno v negativním směru .

Příspěvky sympatizantů : 1.200 Kč (ročně)

STANOVY POLITICKÉ STRANY

ROMA LUMA

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Název politické strany je ROMA LUMA (dále jen „Strana“).
2. Zkratka je LUMA
3. Strana má sídlo Husovo náměstí 48, Polná, 588 13
4. Bankovní spojení: 6219704309/0800, IBAN CZ18 0800 0000 0062 1970 4309, BIC GIBACZPX

5. Strana vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

II. PROGRAMOVÉ CÍLE A POSLÁNÍ

1. Zásadní programovou prioritou strany je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a řádně fungujícím státě.

a) Strana odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
b) Strana bojuje proti rasismu, násilí a proti potlačování lidských práv.
c) Strana svou činností bude rozvíjet a prosazovat kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic a základních morálních zásad.
d) Strana usiluje o kvalitní vzdělávací systém pro všechny občany ČR.
e) Sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami. Seniorům by mělo být zajištěno důstojné stáří.

2. Strana se bude aktivně podílet na rozvoji životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů.

3. Požadujeme omezení byrokracie, vyžadujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Strana usiluje o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva.

4. Požadujeme vyřešení a zlidštění exekučního zákona.

Komunitní síť Roma Luma

Vytvořili jsme pro vás komunitní síť, kde je možné sdílet vaše fotky a životní příběhy.