MENU

Máte zájem se k nám připojit?

1) Plnohodnotný člen

Výhody pro členy:

  • členská kartička
  • právo na hlasování, když bude zasedat celostátní výbor
  • právo prosazovat své návrhy, které se musí odhlasovat
  • může se zúčastňovat veřejných akcí
 

Povinnosti: Vždy vše projednat s celostátním výborem a úzká komunikace s předsednictvem.

 

Členské příspěvky je možné platit jednou z těchto možností:

  • 500 Kč  (každý měsíc)
  • 1.500 Kč (jednou za tři měsíce)

2) Neaktivní člen

Výhody pro neaktivní členy:

  • se souhlasem strany použití loga Roma Luma na veřejných akcích
  • každý rok možná účast na celostátního sjezdu
 

Povinnosti : Nesmí jakkoliv poškozovat jméno v negativním směru .

Příspěvky sympatizantů : 1.200 Kč (ročně)

Aktuality

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Celorepublikovy sjezd Romů – fotoreport

Dne 18.3.2023 proběhl očekávaný a s napětím sledovaný, celorepublikový sjezd Romů. Akce se konala stejně jako minuly rok na Praze 9, v business centru Yugra.

Celorepublikový sjezd – panelová diskuze

Vážení návštěvníci webu, dovolte mi, abychom Vám oznámili zajímavou zprávu. Ve dne 18. března 2023 se koná celorepublikový sjezd Romů, který představuje významnou událost v

PROGRAMOVÉ CÍLE A POSLÁNÍ

1. Zásadní programovou prioritou strany je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a řádně fungujícím státě.

a) Strana odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
b) Strana bojuje proti rasismu, násilí a proti potlačování lidských práv.
c) Strana svou činností bude rozvíjet a prosazovat kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic a základních morálních zásad.
d) Strana usiluje o kvalitní vzdělávací systém pro všechny občany ČR.
e) Sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami. Seniorům by mělo být zajištěno důstojné stáří.

2. Strana se bude aktivně podílet na rozvoji životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů.

3. Požadujeme omezení byrokracie, vyžadujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Strana usiluje o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva.

4. Požadujeme vyřešení a zlidštění exekučního zákona.

5. Návrh a prosazení zákona o bezplatném pohřebnictví. Pro věkové kategorie 0-18let dále 65-100 let.

9224f250-4e65-4a10-88c6-b66a82cf3c2c

Marco Cavali

předseda
"Jsem upřímný a věřím v demokracii a svobodu slova."

kandidát za Prahu 11 na pozici číslo 3

Jsme připraveni pracovat.
Máme jasný cíl.
Je na čase začít věci měnit.
Budeme naslouchat.
Nabízíme řešení.
Jsme tu pro Vás.
Jsme tvrdí, ale spravedliví!!!
emil-zajac

Emil Zajac

předseda
"Není mi lhostejné, když nejsou dodržována lidská práva."

dana-chromekova

Dana Chromeková

členka předsednictva

liberecky-kraj-jan-jarka

Jan Jarka

člen předsednictva

moravskoslezsky-kraj-ivana-samkova

Ivana Šamková

členka předsednictva

lubos-olah

Luboš Olah

poradce pro sociální služby Sokolov

4e594720-01bf-46f5-8caf-4cce1e20b208

Miroslav Bledý

Nezávislí pro Plasko město Plasy
Pozice číslo 8

info@romaluma.com

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

776 717 505

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

info@romaluma.com

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

776 717 505

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakýkoliv dotaz.

Prostor pro sponzory

Transparentní účet u České spořitelny, přes který nás můžete veřejně podpořit.

STANOVY POLITICKÉ STRANY

ROMA LUMA

1. Název politické strany je ROMA LUMA (dále jen „Strana“).
2. Zkratka je LUMA
3. Strana má sídlo Husovo náměstí 48, Polná, 588 13
4. Bankovní spojení: 6219704309/0800, IBAN CZ18 0800 0000 0062 1970 4309, BIC GIBACZPX

5. Strana vyvíjí svoji činnost na území České republiky v souladu se zákonem č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Komunitní síť Roma Luma

Vytvořili jsme pro vás komunitní síť, kde je možné sdílet vaše fotky a životní příběhy.