Předvolební kampaň v Hradci Králové

Předvolební kampaň Roma Luma, Hradce Králové.

Zahájení:  Vojtěch  Demeter – oslovení všech účastníků, kteří se dostavili podpořit politickou stranu Roma Luma.

Dále byli přítomni členové politické strany Josef Rakaš a Jan Bendig, kteří postupně oslovovali voliče k podpoře do voleb.

Program byl bohatý: k poslechu hrála romská kapela Jaroměř.

Občerstvení : grilované klobásy, pití a jiné prostředky pro spokojenost účastníků.

Hosté: Marko Cavali a Emil Zajac, zakladatelé politické strany Roma Luma. 

Dalším hostem byl David Horvát, kandidát za Roma Luma Přelouč.

Všem děkujeme za účast a podporu do blížících se voleb.  Věříme,  že důvěru kladenou v nás, za Hradce Králové, nám projeví naší  spoluobčané i u volebních uren. 

Předem děkujeme za hojnou účast u voleb. 

Vaše Roma Luma.

Sdílet:

Další články

Volební výsledky v komunálních volbách 2023

ROMALUMA se účastnila prvních komunálních voleb jako jediná politická strana s romským zaměřením. Ačkoliv nedosáhla úspěchu, co do čísel se její výsledek nedá považovat za zcela neuspokojivý. V každém městě či obci, kde se zúčastnila voleb, nebylo primárním cílem vítězství, nýbrž získání cenných zkušeností a zmapování své volební základny v daném volebním obvodu.

Každý z Romů by byl milionář

Dne 26. dubna 2023 poskytl Marco Cavali rozhovor ve studiu Inovace Republiky na následující témata: Jak vznikla idea založit politickou stranu? Jaký je plán a

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA V PDF Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky politické strany ROMA LUMA za rok končící 31. 12. 2022 a potvrdil, že závěrka podává

Pošlete nám zprávu